معرفی پروژه طراحی سایت فروشگاهی

داستان از جایی شروع شد که یک برند ایرانی تولیدکننده محصولات تزئینی به دنبال گسترش شبکه فروش خود بود. این برند دارای نماینده در شهرهای مختلف ایران است. از آنجایی که روز به روز سهم خریدهای اینترنتی بیشتر می شود، تیم پالادیوم پیشنهاد طراحی یک وب سایت فروشگاهی را ارائه کرد. این پیشنهاد با استقبال شرکت مورد نظر مواجه شد. جزئیات کار و ایده ها با بررسی نیازهای مشتری، نیازهای بازار و با انجام تحقیق در مورد روند معرفی محصولات تعیین شد.