, ,

تولید محتوا و روابط عمومی دو روی یک سکه هستند؟

به نظر شما میان فعالیت‌های روابط عمومی و تولید محتوا رابطه‌ای وجود دارد؟ تلفیق این دو نقشی در بهبود فعالیت‌های بازاریابی خواهد داشت؟ واقعیت این است که طبیعت روابط عمومی و بازاریابی محتوا به هم خیلی شباهت دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که روابط …
روابط عمومی نوین

روابط عمومی نوین با چه روندهای جدیدی در سال‌های اخیر فعالیت می‌کند؟

روابط عمومی یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های بازاریابی است که ابعاد آن با وجود فناوری‌های تازه و توسعه فضای مجازی به شدت تغییر کرده است. اگر خواهان برپایی برنامه‌های روابط عمومی مؤثر در عصر کنونی هستید باید هم‌گام با روندهای تازه بازار در این عرصه قدم بردارید.
روابط عمومی
,

روابط عمومی چیست و چه نقشی در تبلیغات و بازاریابی دارد؟

روابط عمومی واقعا عبارت پرمعنا و گسترده‌ای برای تعریف و شرح دادن است. پس پیش از هر بحثی ابتدا به تعریفی مختصر اکتفا می‌کنیم تا سرنخ‌های لازم برای شرح و توضیح بیشتر در ادامه متن فراهم بشود: روابط عمومی به معنای استفاده از اخبار یا نشریات مربوط به ک…